TERMENI & CONDIȚII

 

EXONORARE DE RĂSPUNDERE

Aveți dreptul să folosiți acest website cât timp sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții și sunteți de acord să acceptați și să fiți constrânși de acești termeni și aceste condiții prin accesarea, utilizarea sau descărcarea materialelor de pe website.

Website-ul Top 10 Best Paid Surveys este oferit ca un serviciu de informații gratuit de către C2O Media Limited.

Top 10 Best Paid Surveys încearcă în mod resonabil să vă aducă informații relevante și actuale, Top 10 Best Paid Surveys nu oferă garanții sau declarații cu privire la accuratețea informațiilor. Top 10 Best Paid Surveys nu își asumă nicio răspundere pentru erorile sau omiterile din conținutul website-ului. Informațiile prezente pe acest website sunt doar pentru scopuri ilustrative și nu pretind a fi cuprinzătoare sau să ofere sfaturi legale pentru un subiect anume. Toate informațiile pot fi modificate ulterior, fără o înștiințare în prealabil. Aceste modificări nu vă afectează drepturile legale.

Orice software de terță parte care poate fi descărcat de pe un website operat de o terță parte, indiferent dacă este menționat pe sau partajat pe website-ul Top 10 Best Paid Surveys, este sub răspunderea acelei terțe părți și nu a Top 10 Best Paid Surveys, care nu își va asuma nicio răspundere pentru pierderile, pagubele, virușii, etc., care apar ca rezultat al descărcării unui astfel de software de către dvs. sau oricare utilizator. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice link către un webite de terță parte nu reprezintă o susținere a conținutului sau a utilizării unui astfel de website sau a bunurilor și serviciilor oferite de o terță parte.

 

SUMAR

Top 10 Best Paid Surveys nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierdere sau daună directă, indirectă, incidentală, specială sau consecutivă, inclusiv, fără limitare, orice pierdere de profit, întreruperea afacerii, pierderea de programe sau alte date din sistemul dvs. de gestionare a informațiilor sau suportate de către dvs. sau orice terță parte care rezultă din accesul sau utilizarea site-ului web Top 10 Best Paid Surveys sau a oricărui site care este legat direct sau indirect de orice pagini de pe site-ul Top 10 Best Paid Surveys. Informațiile furnizate pot fi incomplete, depășite sau inexacte și pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Utilizatorii sunt sfătuiți să solicite întotdeauna sfatul juridic adecvat înainte de a lua sau de a se abține de la orice acțiune. 

 

Este responsabilitatea dvs. de a vă asigura că aveți acces la website-ul Top 10 Best Paid Surveys fără a avea de a face cu viruși de tip worm, Trojan, și alte elemente dăunătoare. Top 10 Best Paid Surveys nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daună directă, indirectă, incidentală, specială sau consecutivă pierderii profiturilor, a datelor sau a utilizării suportate de dvs. sau de orice terță parte ca urmare a accesării sau utilizării website-ului Top 10 Best Paid Surveys sau a oricărui website care este legat direct sau indirect de orice pagini de pe website-ul Top 10 Best Payed Surveys.